19 | Onemocnění Aktuálně MZČR

Provedené testy

1 476 013
(+ 17 551 za 05.10.)

k datu: 6. 10. 2020 v 18.11 h

Potvrzené případy

87 176
(+ 3 118 za 05.10., + 1 611 za 06.10.)

Aktivní případy

37 673

k datu: 6. 10. 2020 v 18.10 h

Vyléčení

48 714

k datu: 6. 10. 2020 v 18.10 h

Úmrtí

789

k datu: 6. 10. 2020 v 18.10 h

Aktuálně hospitalizovaní

1 387

k datu: 6. 10. 2020 v 18.11 h

Vysvětlení základních pojmů spojených s onemocněním COVID‑19 na tomto webu

Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha).

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 6. 10. 2020 v 18.10 h.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 6. 10. 2020 v 18.10 h.

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.

Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 6. 10. 2020 v 18.10 h.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Legenda: Každý bod vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID‑19 vůči počtu všech PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 3. března 2020). Modrá křivka ve spojnicovém grafu vyjadřuje trend (klouzavý průměr za 7 dní). Tento přehled přináší informaci o míře závažnosti šíření nákazy. Současně tento ukazatel závisí na strategii prováděných testů.

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).

S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Legenda: Podíl hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic mezi aktivními případy po dnech. Tento přehled přináší informaci o strategii prováděných testů jako doplňující informaci k vývoji denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 6. 10. 2020 v 18.10 h.

Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 6. 10. 2020 v 18.10 h.

Další přehledy

Source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *