โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

เสียชีวิต

60

ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทาง
มาจากต่างประเทศและ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (คน)

เสียชีวิต

2

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *